Често Поставувани Прашања

Домен е името на интернет страницата и претставува низа од карактери за идентификација што опфаќа поле на административна автономија, авторитет или контрола на Интернет, базирано на системот за именување на домени.

Хостинг е место на сервер каде што е поставена интернет страницата. Тој сервер нуди повеќе функционалности и е постојано прикачен на интернет, со што интернет страницата е 24ч онлајн.

Во регистарот на МАРнет со впишување на името на доменот ќе го видите досието за истиот, или ќе добиете порака дека доменот којшто го барате не е регистриран, што значи дека е слободен за регистрација.

Право на регистрација на .mk и .мкд домен имаат сите домашни и странски, физички и правни лица. Нов домен се регистрира со посредство на регистрар за .mk и .мкд домени.

Право да регистрираат таков домен имаат трговски друштва, физички лица регистрирани за самостојно вршење дејност, лица со јавни овластувања, комори, задруги, финансиски организации, правни лица и физички лица регистрирани за вршење на стопанска дејност.

Административен контакт е лице кое е задолжено да ги обавува административните обврски за доменот, како што се навремено известување за промени на податоците за регистрантот, овластените лица и за домен, фактурирање и сл.

Технички контакт е лице кое се грижи за непречено функционирање на доменот, за неговата коректна поставеност на сервер и останати функционалности од техничка природа.

Имиња на именски сервери на кои е поставен доменот. Имињата на именските опслужувачи ги обезбедува хостинг компанијата, каде што е хостиран доменот. За коректна поставеност на доменот, потребни се најмалку два именски опслужувачи.

Називот на .mk доменот се состои од најмалку 1 до најмногу 63 знаци, првиот и последниот знак не може да биде знакот „-“(тире).
Називот на .мкд доменот се состои од најмалку 3 до најмногу 30 знаци, првиот и последниот знак не може да биде знакот „-“(тире);

Do you have Questions?

Lorem ipsum dolor sit amet nsdou tinasdfm tritani omittam qui mei oblique taimates.

[contact-form-7 id=”5″]